نویسنده : شف علی تبارکی

امروزه در کشور ما صنعت رستوران به یک حرفه کاملا رقابتی تبدیل شده و انواع سرمایه های سرگردان اعم از متخصص و غیر متخصص ، رانت خوار ، بساز بفروش ، سوداگر مخدر ، قاچاقچی آثار باستانی ، دلال ارز ، بازیگر ، فوتبالیست و هزاران مخلوق دیگر با پیشینه ها و فرهنگهای متفاوت وارد این عرصه شده اند. لذا در چنین آشفته بازاری توجه به نکات ریز و تخصصی همواره میتواند منشا تمایز و موفقیت باشد.

تصور کنید در یک رستوران فست فود، ساندویچ سفارش داده و درخواست سس اضافه کرده اید و فروشنده بشما پاسخ بدهد سس اضافه نداریم، مقدار سس ساندویچ شما به اندازه است و براتون کافیه! قطعا شما برای بار دوم به چنین جایی نخواهید رفت.

ولی متاسفانه در بسیاری از رستورانهای بظاهر مجلل ما، اگر درخواست یخ همراه نوشیدنی کنید ، در کمال وقاحت و بیشعوری پاسخ میشنوید ؛ نوشیدنی شما به اندازه کافی سرد است! چنین برخورد زشت و غیرحرفه ای را من در بسیاری رستورانهای صاحب نام دیده ام و این در حالیست که سِرو نوشیدنی در لیوان مملو از یخ(اصطلاحا؛ آن_دِه_راکس) یک سبک کاملا متدوال در ممالک مترقی است که رستورانهای معروف مانند مک دونالد هم نوشیدنی خود را به این سبک سرو میکنند و میهمانانی که همراه نوشیدنی خود یخ میخواهند یک خواسته کاملا منطقی و بجا دارند که متاسفانه فرهنگ آن هنوز در بین رستورانهای ما وجود ندارد