این روش تهیه رو یکی از واویشکاپزهای بسیار قدیمی لاهیجان بهم یاد داد
.
واویشکا غذاییه که تو هر شهر با یه سبک و سیاق درست میشه یه جا آبدار و یه جا خشک،
یه جا فقط روده یه جا هم کل لوازم یدکی گاو گوسفند رو میریزن توش
یه جا برش های درشت یه جا هم چرخ شده

.

غذا غذای چربیه و نباید زیاد خورده بشه از لحاظ بهداشتی هم وقتی توی خونه درستش کنید

خب خیالتون راحت تره

⁉️
تو شهر شما واویشکا رو چجوری درست میکنن؟
اصن واویشکا خور هستید یا نه؟
فک کنم همه ی واویشکا خورها میدونن بعد از خوردن این غذا چی می چسبه و رو این قضیه تفاهم دارن.چی می چسبه؟