به گزارش سلام نو، معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی درباره کیفیت نامناسب غذای هفته گذشته این دانشگاه توضیح داد و گفت: در بررسی ها مشخص شد «آفت نخود» علت اصلی کیفیت بد غذا بوده است.

صمد حاج جباری درباره تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نسبت به کیفیت غذا اظهار داشت: روز سه شنبه هفته گذشته به محض دریافت گزارش از یکی از خوابگاه های دانشگاه، کمیته ای به منظور بررسی موضوع تشکیل دادیم و تا پایان وقت روز جمعه این بررسی ها ادامه داشت.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه به جهت حساسیت موضوع، جلسات کمیته با حضور ریاست دانشگاه برگزار شد، افزود: با بررسی های صورت گرفته توسط آزمایشگاه، مشخص شد که از نخود آفت زده در غذای دانشجویان استفاده شده و اینکه گفته شده بود سوسک و آفت در غذا مشاهده شده، سندیت نداشت و صحیح نبود.

حاج جباری با اشاره به اینکه غذای مورد نظر آبگوشت بود و در شب توزیع این غذا برای حدود ۱۳۰۰ دانشجو این غذا رزرو شده بود، افزود: بعد از اعتراض دانشجویان، جلوی توزیع ۴۵۰ غذا به خوابگاه‌های سطح شهر را گرفتیم و غذای جایگزین بین تمامی دانشجویانی توزیع شد.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه از دانشجویان عذرخواهی کرده بودیم اما تصمیماتی در این راستا نیز گرفته شد؛ از جمله اینکه مسئول تغذیه، دستیار غذا و ناظر تغذیه از حضور در آشپرخانه منع و به هیئت تخلفات معرفی شدند. رسیدگی به تخلف پیمانکار نیز طبق مقررات برای رسیدگی های بیشتر به دفتر حقوقی دانشگاه واگذار شد.

منبع :شهرخبر