نویسنده : لیلا سلیمی

محبوب دلها خالی دشکنه
مواد لازم :
آلوچه
دلار یا درار
نمکار

آلوچه ها رو داخل نمکار با سنگ میشکونیم
با درار قاطی میکنیم
فقط نکته ش اینه که مواظب باشید هسته آلوچه خورد نشه
اگر نمکار یا سنگ نداریم میتونیم از سینی و گوشت کوب یا ته یه لیوان محکم استفاده کنیم
به همین راحتی به همین خوشمزگی😎😎