یک پسر یازده ساله نیویورکی که به ماهی آلرژی داشت در اثر استشمام بوی ماهی جان خود را از دست داد.

کامرون جین پیر یازده ساله که مهمان مادربزرگش بود با استشمام بوی ماهی که در آشپزخانه مادربزرگ پیچیده بود بیهوش شد.

مادر بزرگ که از آلرژی او خبر نداشت اقدام به پخت ماهی کاد کرده بود.و پانزده دقیقه پش از بیهوشی با پلیس تماس گرفت تلاش های پلیس و اورژانس و استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی هم کمکی به کامرون جوان نکرد و نتوانست جان اون را حفظ کند.

پلیس و پزشکی قانونی اعلام کرده اند که دلیل مرگ وی پس از کالبد شکافی مشخص میشود اما پدر و مادر کامرون معتقدند پسرشان به دلیل استشمام بوی ماهی و آلرژی ای که به آن داشته جانش را از دست داده است.

منبع : wvlt