یکی از تفاوتهای «شف» و «کوک» در اینست که شف، علاوه بر پخت غذا باید به عوامل آلوده ساز و مخاطره آمیز محیط کارش توجه و دقت داشته باشد. او باید نشانه های تهدید کنندهٔ آشپزخانه را بشناسد و با وسواس کامل بررسی کند. اما کوک معمولا روی دستورالعملها و چگونگی پخت غذا متمرکز بوده و در الباقی مسایل ورود نمیکند.

حشرهٔ کوچکی که در تصویر مشاهده میکنید را شاید اغلب شما بر دیوار دستشوئیهای قدیمی و مناطق مرطوب و تاریک دیده باشید. اما این حشره چیست و چه پیامی برای شما دارد؟

این حشرهٔ بالدار کوچک «مگس فاضلاب» نام دارد و تقریبا برای انسانها بی آزار بوده و ناقل بیماری خاصی هم نیست اما وجود آن برای افراد با تجربه یک هشدار است. این حشره در فاضلابهای بسیار فرسوده و قدیمی منزل میکند. وجود این مگس در دستشویی یک هتل یا رستوران نشانگر این است که لوله های فاضلاب آن مکان فرسوده و پوسیده شده و میتواند منبع تجمع آلودگیها و لانه گزینی حشرات بسیار موذی مانند سوسک حمام نیز باشد.

مبارزه با مگس فاضلاب یک کار بیهوده است چون اولا این حشره برای انسان ضرری ندارد ثانیا عامل اصلی تولید و پرورش آن یعنی لوله های مستهلک فاضلاب باید پاکسازی و تعویض شوند. اگر روزی بعنوان مشتری به رستورانی رفتید و در توالت آن مگس فاضلاب مشاهده نمودید شک نکنید که در آشپزخانه اش سوسک هم پیدا میشود چون سوسک به لانه گزینی در مکانهای پوسیده و مرطوب علاقمند است. نشانه ها را جدی بگیریم