به موجب مجوز مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی جناب آقای احسان الله حجتی رسانه ی فرهنگی هنری واچیش بعنوان پایگاه خبری بر خط

با گرایش رسانه ای عمومی با آدرس اینترنتی vachish.ir از تاریخ 1397/12/20 دارای مجوز انتشار به شماره 84883 می باشد.

 

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران

 


به این وسیله صاحب امتیاز پایگاه خبری واچیش همکاران شاغل در این پایگاه خبری را اعلام می نماید :