ایرنا- ‘باشگاه صبحانه’ در ژاپن جایی است که برای سالخوردگان تنهای ژاپنی فرصت آشپزی و تهیه صبحانه برای خود، هم صحبتی با هم سن و سال ها، دوست یابی و برخورداری از حمایت آنها در مواقع لزوم فراهم می کند.

به نوشته روزنامه ژاپن تودی، باشگاه صبحانه با این ایده که ‘بسیاری از سالخوردگان تنهای ژاپنی بیش از آنکه خواستار ازدواج باشند، به دنبال یک هم صحبت هستند’، با ابتکار سازمان مردم نهاد چیبا پرفکچر در ناگاریاما، از سال 2017 در نزدیکی توکیو شروع به کار کرد و مورد استقبال سالخوردگان تنهای ژاپنی قرار گرفت.
سالخوردگان تنهای ژاپنی که به این باشگاه می آیند، در کنار سایر هم سن و سال های خود، ضمن حرف زدن با هم و جوک گفتن برای هم، برای خود صبحانه آماده می کنند و می خورند.
‘تاتسو هایاشیدا’، 88 ساله، که همسرش را دو سال پیش از دست داد، در حال درست کردن کیک های کره ای، می گوید: تا زمانی که به اینجا نیامده بودم، آشپزی نکرده بودم.
‘ایجی سکین’، 64 ساله که حدود 10 سال پیش از همسرش جدا شد، گفت، من در اینجا لذت آشپزی و غذا خوردن با دوستان را چشیدم و دوست دارم غذاهای جدید یاد بگیرم.
‘چیسا ماتسوزاوا’، رئیس این سازمان مردم نهاد گفت، این باشگاه می تواند چیزی بیشتر از تغذیه جسم باشد. مردم می توانند از بخش خدمات رستوران ها بخواهند غذای مورد نیازشان را به در خانه های شان بیاورند اما، این مشکل تنهایی غذا خوردن را حل نمی کند.
وی افزود: آشپزی، خوردن و صحبت کردن با دیگران فرصتی برای یافتن دوستانی است که در موقع لزوم از آنها حمایت می کند.
طبق آمار دولت ژاپن، تعداد 65 ساله ها یا مسن ترهایی که در ژاپن تنها زندگی می کنند، از 880 هزار نفر در سال 1980 به حدود 5.92 میلیون نفر در سال 2010 رسید.