پارکی در ایمسیل – کره جنوبی- قرار دارد که به عنوان پارک پنیر معروف است. در این پارک چندین ساختمان به شکل پنیر وجود دارد و پنیرهای مختلف هم معرفی می شوند. دلیل احداث پارک در ایمسیل این است که نخستین پنیرهای محلی کره در این جا تولید می شد. بازدیدکنندگان علاوه بر آشنایی با نحوه تهیه پنیر می توانند در کلاس‌های آموزشی هم شرکت کنند و در رستوران پارک از فرآورده های پنیری بچشند.

منبع: توریسم آنلاین