حتماً شما هم در بین اطرافیان خود و یا حتی چهره های مشهور زنان باهوش، موفق و زیبایی را می شناسید که مجرد هستند و همیشه از خودتان یا حتی از آن ها پرسیده اید که چرا مجرد هستند و برای تشکیل خانواده عجله ای ندارد. آن شخص اگر از دوستان تان باشد احتمالاً به شوخی جوابی به شما داده، اما این مسأله ریشه های بسیار عمیق تری دارد. این روزها دختران بیشتری ترجیح می دهند که نه در رابطه ی عاطفی باشند و نه تشکیل خانواده بدهند. اما می خواهیم ببنیم علت تجرد زنان باهوش و موفق چیست.

۱- زنان امروزی مستقل هستند

زنان سال ها است که برای حقوق خود می جنگند و در تلاش برای تغییر دنیا هستند. هر روز بر تعداد زنان شاغل افزوده می شود و آن ها در کار خود به خوبی مردان یا حتی بهتر از آن ها هستند. این مسأله به آن ها کمک کرده که در زندگی استقلال داشته باشند. زن ها دیگر به کمک مردان برای کارهای فیزیکی نیاز ندارند چون می توانند به راحتی با سرویس های خدماتی تماس بگیرند و هزینه ی آن را پرداخت کنند. ضمن اینکه گاهی کارها به این شکل زودتر انجام می شود، تا آنکه بخواهند تا آمدن همسرشان برای حل مشکل صبر کنند.

۲- زن ها حالا بیشتر از گذشته برای آزادی و اوقات فراغت خود ارزش قائلند

حالا زن ها ترجیح می دهند به جای آنکه بعد از یک روز کاری طولانی، در خانه برای همسر و فرزندان شان آشپزی کنند، وقت آزادشان را به خودشان اختصاص دهند. رفتن به سالن های زیبایی و اسپا، خرید کردن و شرکت در کلاس های مختلف، جذاب تر از مراقبت از بچه ها و تمیز کردن خانه است.

۳- زن ها ثبات عاطفی بیشتری پیدا کرده اند

گرچه بعضی ها زن های قدرتمندی که با گربه هایشان زندگی می کنند را دستمایه ای برای شوخی و خنده قرار می دهند اما حقیقت آن است که نکته ی خنده داری در این مسأله وجود ندارد. این روزها زن ها قوی تر، از نظر عاطفی باثبات تر و تحصیل کرده تر هستند. دنیای مدرن تقریباً به اندازه ی مردان فرصت در اختیار آن ها قرار می دهد. این مسأله روی طرز فکر زن ها تأثیر می گذارد. آن ها دیگر از مجرد بودن و نداشتن کسی که هزینه ی آن ها را تأمین کند ترسی ندارند و ترجیح می دهند منتظر کسی هم‎شأن خود بمانند تا اینکه با مردی که دوستش ندارند یا به آن ها احترام نمی گذارد زیر یک سقف زندگی کنند.

۴- زن های امروزی استانداردهای خیلی بالایی دارند

وقتی زنی درآمد خودش را داشته باشد، ترفیع شغلی بگیرد، به ظاهرش برسد و در زمینه های دیگری هم خودش را ارتقا دهید، به دنبال مردی می گردد که او را از سطح فعلی زندگی اش پایین تر نیاورد. چنین زنی نمی تواند مردی که برای تلاش های او ارزش قائل نیست را بپذیرد. تحمل استانداردهای پایین ممکن نیست، چون چنین مردی نمی تواند زندگی بهتری برای آن زن فراهم کند. بنابراین برای او راحت تر است که مجرد بماند و به مراقبت از خود ادامه دهد.

۵- مردها از آشنایی با زن های باهوش و زیبا واهمه دارند

مردان وقتی با زنان باهوش، مستقل و زیبا رو به رو می شوند چندان مشتاق پیش قدم شدن نیستند، چون تصور می کنند چنین زنی احتمالاً نمی تواند مجرد باشد. به علاوه، کسی دوست ندارد که دیگران او را پس بزنند. ضمن آنکه بیشتر زنان هرگز پیش قدم نمی شوند.

۶- زن های امروزی دیگر اعتقادی به داستان های جن و پری و شاهزاده های سوار بر اسب سفید ندارند

استانداردهای مدرن و زندگی در عصر مصرف گرایی باعث شده زن ها اعتماد کمتری به مردان داشته باشند. هیچ کسی دوست ندارد که قلبش بشکند و داستان های زیادی در مورد خیانت به زن ها وجود دارد. زنان این دوره از کودکی تماشاگر فیلم هایی بوده اند که در آن ها زن خود ساخته ای کسب و کار خود را اداره می کند یا در مجموع بسیار موفق است. دنیای مدرن اولویت های مدرنی ایجاد کرده که زنان آن ها را قبول کرده اند.