نویسنده : استاد شف علی تبارکی

تصور کنید یک کیسه برنج صدری خریده اید اما بعد از باز کردن آن مشاهده میکنید داخل کیسه را با برنج هندی پر کرده اند. امروز یک بسته کره حیوانی از بازار خریداری کردم ولی هنگام مصرف متوجه شدم که داخل بسته بجای کره حیوانی ، مارگارین است.

متاسفانه بعلت موج گرانی و محدودیت ورود مواد خام ، از این پس ممکنست بیشتر شاهد چنین صحنه هایی باشیم. در این میان نا آگاهی خریداران نیز به روند کلاهبرداری افراد سودجو رونق میبخشد.

لذا بر آن شدم کلیدهای تشخیص کره حیوانی از مارگارین را شرح دهم ؛
کره حیوانی از خامه بدست می آید و یک ترکیب ارگانیک و طبیعی ست و محصولات دیگری که با نامهای کره گیاهی(مارگارین) یا کره کم چرب (اسپرید) به بازار عرضه میشوند همگی غیر ارگانیک ، مصنوعی و دارای پایدار کننده ها و مواد افزودنی شیمیایی هستند. کره حیوانی یا کره طبیعی به لحاظ سلامتی هنوز هم بر تمام انواع کره های تصنعی برتری دارد.

مشخصات کره طبیعی از این قرار است؛
1. در دمای اتاق پایداری بیشتری نسبت به کره های مصنوعی نشان میدهد و دیرتر نرم میشود. اگر آنرا داخل ماهیتابه ذوب کنید کف کرده و حباب میزند در حالی که کره گیاهی کف نمیکند و مانند روغن ذوب میشود.
2.کره حیوانی در حالت منجمد بسختی با چاقو بریده شده و هنگام بریده شدن خرد نمیشود اما کره گیاهی و کره اسپرید درحالت انجماد براحتی برش خورده و همچنین به تکه های ریز خرد میشوند.
3.کره حیوانی پس از داغ شدن همچنان عطر خود را حفظ میکند اما کره های مصنوعی در صورت داغ شدن مقدار زیادی از عطر خود را از دست میدهند
4. کره حیوانی ذوب شده همیشه حاوی مقداری دوغ است که در کف ظرف جمع میشود اما کره گیاهی دوغ ندارد

برگرفته از اینستاگرام شخصی استاد شف علی تبارکی