نویسنده : شف علی تبارکی

کرم بینی گوسفند یا همان کرم کله پاچه بر خلاف باور عوام، جزئی از کله پاچه نیست بلکه در اصل نوزاد نوعی مگس است که با مگس خانگی تفاوت دارد. این مگس بطور گسترده در مناطق گرم جهان مانند آمریکای مرکزی ، برزیل ، خاور میانه و استرالیا زندگی میکند. میزبان اصلی این آفت ، گوسفند و بز است اما میتواند گاو ، اسب ، سگ و حتی انسان را نیز آلوده کند.

حشره ماده نوزادان خود را بشکل کرمهای بسیار ریزی داخل شکمش پرورش میدهد و در حین پرواز اطراف صورت گوسفندان ، این کرمها را روی سوراخ بینی حیوان جاسازی میکند. گوسفندان نسبت به ورود کرمها عکس العمل نشان داده و مرتبا پوزه خود را به زمین و درو دیوار مالیده و خرناسه میکشند که معمولا بی توجهی دامداران موجب غفلت آنها میشود.کرمهای کوچک پس از ورود به فضای بینی حیوان خود را به مجاری سینوسی جمجمه رسانده و در آنجا ماندگار گردید و به تغذیه میپردازند.

اقامت لاروها داخل بینی گوسفند از یک تا ده ماه بسته به شرایط آب و هوایی طول میکشد. جثه لاروها در هنگام بلوغ به بیش از دو سانتیمتر بالغ میگردد. آنها در این هنگام از بینی گوسفند خارج شده و به زمین افتاده و خود را داخل کود مخفی میکنند و پس از طی دوره شفیرگی که بین سه تا هشت ماه بطول می انجامد به مگس بالغ تبدیل میشوند.این کرم موجب کاهش وزن گوسفندان و در برخی موارد عفونت مغزی آنها میشود. اگر چه خوردن این کرم کشنده نیست اما منظره بسیار تهوع آوری دارد.


برای جلوگیری از ورود این آفت بداخل کله پاچه اولا باید دامها را از مبدا انگل زدایی کرد ، ثانیا شستشوی کله و مجرای بینی و سینوسها امر بسیار مهمی است و در آخر روش جدیدی که متداول گردید، اره کردن کله گوسفند بشکل طولی و دوشقه کردن آنست که در اینحالت بخوبی میتوان عوامل آلودگی داخل جمجمه را شستشو برطرف نمود. در پایان توصیه میشود در طبخ کله پاچه از پخت کله درسته اجتناب کرده و کله پاچه را بشکل شقه شده و یا قسمتهای تفکیک شده خریداری نمایید.

برگرفته از اینستاگرام شخصی شف علی تبارکی