مالک یک رستوران تایلندی، بیش از ۴ دهه است که روزانه تنها یک نوع غذا برای مشتریان خود سرو می کند.

صاحب رستوران که در زمینه پخت یک نوع سوپ که در آن نودل، گوشت گاو بکار می رود، فعالیت می کند که آخر هر هفته این رستوران به شدت شلوغ می شود و اینکه او این مدت موفق به جذب مشتریان مختلف شده که کمی عجیب است چرا که نیاز به روابط عمومی و حتی گاهی اعتبار کافی دارد!

همچنین او روزانه ۲۵ کیلوگرم گوشت گاو برای سرو این سوپ استفاده می کند که طبق گفته اش، سومین نفر در خانواده اش است که این رستوران را به مدت ۴۵ سال سرپا نگه داشته و امیدوار است که کودکان او نیز در این زمینه فعالیت کنند.

منبع : فرانگر