تصویری از صف اقلام خوراکی در نمایشگاه تهران را مشاهده می‌کنید که بعضا با انتقاد اهالی فرهنگ مواجه می‌شود. آنها معتقدند آنقدر که ساندویچ و پیتزا در نمایشگاه محبوبیت دارد، کتاب ندارد!