به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فرآوردهدوغ که هزاران سال است به‌صورت سنتی در ایران تولید می‌شده است (واژه «دو» در زبان فارسی کهن به‌معنای شیر و واژه «دختر» در انگلیسی (daughter) به‌معنای دوشنده شیر از آن اقتباس شده است) حدود 80 سال سابقه تولید صنعتی در ایران دارد و با شماره cxs332R-2018 در فهرست استانداردهای بین‌المللی کدکس که مربوط به استانداردهای بین‌المللی غذا است، قرار گرفت.

مسئولیت نگارش و پیگیری این استاندارد به‌عهده دکتر سید امیر محمد مرتضویان ــ استاد دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه بوده است و تلاشی بالغ بر 11 سال را در بر داشته است. همچنین دکتر مرتضویان رئیس کمیته متناظر خاور نزدیک و نائب‌رئیس کمیته شیر و فرآورده‌ها در ایران است.

به‌گفته وی با این موفقیت مهم، دوغ به‌عنوان تنها فرآورده غذایی ایرانی در لیست استانداردهای جهانی قرار گرفت و این رهیافت علاوه بر ارتقای جهانی این فرآورده؛ افتخاری ملی برای کشور به‌عنوان میراث فرهنگی در حوزه غذا است.

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متن تقدیر از همکاری دکتر مرتضوی به‌شرح زیر است: در راستای تصویب منطقه‌ای دوغ در چهلمین اجلاس کمیسیون بین‌المللی کدکس مواد غذایی، ضمن تبریک بدین وسیله از تلاش و همکاری مؤثر و ارزشمند جناب‌عالی در خصوص تدوین استاندارد مذکور تشکر و قدردانی می‌شود.

بدیهی است تداوم همکاری‌های مشترک با سازمان در عرصه استانداردهای بین‌المللی اثرات چشمگیری در تعاملات اجتماعی و تثبیت حضور در بازارهای منطقه‌ای را در پی دارد.