به گزارش افکارنیوز، صفحه سیره علما در اینستاگرام با انتشار تصویری از مرحوم آیت الله حائری شیرازی نوشت:

فرزند آیت الله حائری شیرازی رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کند:

حدوداً ۲ سال قبل بود، یکی دو روز پس از معمم شدنم، می‌خواستند خوشحالی و محبت خود را در اوج سادگی ابراز کنند، خودشان رفتند سر کوچه قم نو و فلافل با سس اضافه گرفته بودند تا باهم بخوریم.