فکرش را بکنید با این کیفیت بد غذای دانشگاه ها یک چیز عجیب هم در آن پیدا شود! به گزارش ایران ناز یکی از دانشجویان دبیرستان فنی و حرفه ای در سلف سرویس مدرسه کاندومی را داخل بشقاب غذای خود پیدا نمود. از زمانی که این تصویر کاندوم در غذا در رسانه ها پخش شد انتقادات زیادی متوجه مسولین مدرسه در Jinghong از توابع ایالت یوننان چین شده است.

در این تصویر کاندومی داخل بشقابی مشاهده می گردد که یکی از دانشجویان در حال خوردن غذا بوده و انرا نیمه تمام رها نموده است. این تصویر با سرو صدای زیادی در فضای مجازی و سیل کامنتهای کاربران مواجه شده است.

مسئولین بهداشتی مدرسه در جواب خبرنگاران گفته اند مسئله در دست پیگیری است و به محض تکمیل شدن اطلاعات خبر را در اختیار رسانه ها خواهند گذاشت