تسنیم نوشت:یکی از مراکز تکثیر و پرورش وحوش در استان یزد علاوه بر عرضه چارپایان به صورت زنده و ذبح شده، رستورانی را برای عرضه گوشت وحوشی که پرورش می‌دهد راه‌اندازی کرده .

منوی ماه گذشته این رستوران را مشاهده می‌کنید.